Lesdoelen en brevetten

Baby- en peuterwennen

Met de lessen baby- en peuterzwemmen kan je beginnen vanaf je kindje 6 maanden is.
Ze lopen verder tot ongeveer 3 jaar.
De lessen zijn steeds samen met mama of papa.

De lessenreeksen baby- en peuterzwemmen zijn in 5 niveaus verdeeld.

 Hier vind je een overzicht van de lesdoelen per niveau.

Hier vind je een overzicht van de mogelijke brevetten baby- en peuterwennen

 

Groepslessen

Bij onze “groepslessen” kan je terecht voor waterwennen '(vanaf +/- 3 jaar), leren zwemmen tot zwemtraining voor gevorderden kinderen en jongeren.

De groepslessen volgen een vast programma. We volgen de “leerlijn zwemmen”, uitgewerkt door het Instituut voor Sportbeheer en Baan 4. Deze leerlijn sluit eveneens aan bij de eindtermen van het onderwijs.
Ook de brevetten zijn volgens deze leerlijn opgebouwd.

Bij onze groepslessen werken we niet met leeftijdsgroepen maar zo veel mogelijk met niveaugroepen.

We proberen om alle kinderen in een zo juist mogelijke niveaugroep te zetten. Dit bekijken we op de testles die steeds voor de start van een lessenreeks wordt voorzien.


Er zijn 5 fases in het leerproces.

De nadruk ligt in het begin op veilig bewegen in het water en zelfredzaamheid in het water.
Daarna komen pas de doelen voor het afstandszwemmen.

We hebben de 5 fases verdeeld over de verschillende niveaugroepen.

Fase 1: waterwennen  (niveau 1 en 2)

Dit begint bij het babyzwemmen en loopt tot de kinderen, zonder schrik, vlot in het water kunnen bewegen.

Fase 2: zelfredzaamheid (niveau 3 en 4)

Hier ligt de nadruk op springen, zelfstandig uit het zwembad komen, drijven en zich voortbewegen in het water.
In fase 2 is er ook de overgang van het “klein bad” naar het “groot bad”.

Fase 3: leren zwemmen (niveau 5)

Hier wordt de eerste effectieve zwemslag aangeleerd.
We hebben gekozen om te starten met schoolslag.

Fase 4: verbreden (niveau 6 en 7)

Hier gaan we eerst de schoolslag verbeteren en meer afstand leren zwemmen.  De zwemmers leren hier ook andere zwemslagen en vaardigheden in het zwembad.

Fase 5: verdiepen (niveau 8 en 9)

Hier worden de technieken van de verschillende zwemslagen verfijnd en de uithouding verbeterd.
Ook wordt hier gestart met het reddend zwemmen.


 

Wat betekenen de groepsnummers?

De verschillende groepen krijgen een groepsnummer die overeenkomt met het niveau.

Hier worden de groepsnummers 10 tot en met 90 gebruikt (niveau1 : groepen 10,  niveau 2 groep 20, ….)

Als er veel kindjes in een zelfde niveau zitten moeten we daar 2 of meer groepen van maken.
Dan gebruiken we “tussennummers”.

Voorbeeld: er zijn 3 groepen van niveau “2” , deze krijgen dan 20, 21 en 22 als groepsnummer.

Als een kindje een lessenreeks in een niveaugroep heeft gedaan maar nog niet volledig klaar is voor een nieuw niveau, dan kan het ook naar een “tussengroep gaan”.

Voorbeeld: je kindje heeft groep 30 gedaan maar niet alle doelen gaan even goed of zijn niet allemaal bereikt, dan kan hij/zij naar groep “35” gaan.

Hier vind je een overzicht van de lesdoelen per niveau

 

Evaluatie:

Van elke zwemmer houden we een evaluatie bij, over de verschillende groepen heen.
Zo hebben we steeds een zicht op het kunnen en de nog te behalen doelen, en deze evaluatie dient ook om de groepsindeling te maken bij een nieuwe reeks.

Hier vind je een voorbeeld van een evaluatiefiche groepslessen.

 

Brevetten:

We werken voor de groepslessen met de brevetten van "Fred Brevet".
Er is geen vast moment om een brevet af te leggen, als een zwemmer klaar is om een brevet te behalen, wordt dit afgenomen.
Het is niet noodzakelijk dat een zwemmer alle brevetten in volgorde aflegt, soms worden er brevetten overgeslagen en kan ineens een hoger niveau behaald worden.
Tussen sommige brevetten zit een groot niveauverschil, daarom kan het soms langer duren om een hoger brevet te behalen.

Hier vind je een overzicht van de mogelijke brevetten.

 

Richturen groepslessen

Hieronder vind je een richtuur voor de groepslessen.

Deze uren zijn niet vast en kunnen veranderd worden

indien er bv veel kindjes in een bepaald niveau zijn.


dinsdag
kein badgroot bad

18.30 uurniveau 1niveau 4

19.00 uurniveau2niveau 5

19.30 uurniveau 3niveau 6

20.00 uurniveau 3 +niveau 7, 8, 9


vrijdag
kein badgroot badgroot bad
18.00 uurniveau 1niveau 4niveau 7
18.30 uurniveau2niveau 5niveau 7+
19.00 uurniveau 3niveau 5+niveau 8
19.30 uurniveau 3 +niveau 6niveau 9

zondag
klein badgroot badgroot bad
12.00 uurniveau 1niveau 4niveau 7
12.30 uurniveau 2niveau 5niveau 7+
13.00 uurniveau 3niveau 5+niveau 8
13.30 uurniveau 3+niveau 6niveau 9
14.00 uurniveau 3+niveau 4niveau 7
14.30 uurniveau 3niveau 4 +niveau 7+
15.00 uurniveau 2+niveau 5niveau 8
15.30 uurniveau 2niveau 5+niveau 8+
16.00 uurniveau 1niveau 6niveau 9


Privélessen

Bij de privélessen werken we in tegenstelling tot de groepslessen “vraaggestuurd”.

Dat wil zeggen dat we de lessenreeks aanpassen aan de noden van het individueel kindje.
Hierbij houden we ook zo veel mogelijk rekening met de vragen van ouders.

De basis voor een reeks privélessen is de “leerlijn zwemmen” en het brevetsysteem van het Instituut voor Sportbeheer en Baan 4.

Binnen dit algemeen kader worden de lessen en de snelheid van vooruitgang aangepast aan de zwemmer.

Om de lessen vlot te laten verlopen en het nodige rendement te halen, starten we pas met privélessen vanaf een kindje 5 jaar is.

Evaluatie:

We volgen elk kindje dat privéles volgt op via een individuele evaluatiefiche.
Zo kennen we steeds het niveau en kunnen we de lessen hierop verder bouwen.

Hier vind je een voorbeeld van een evaluatiefiche voor privélessen.


Lesdoelen en brevetten

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x