Algemene voorwaarden

Reis- en annuleringsverzekeringen

We bieden u de mogelijkheid om 3 verschillende verzekeringen te nemen.

Dit zijn prijsvoorbeelden, vraag uw juiste prijs bij boeking.

klik hier voor de algemenen informatiefolder over de verzekeringen

Hier vind je de technische overzichtsfiche

 1. annulatieverzekering.

  Deze verzekering komt tussen bij annulering van de reis voor vertrek of bij een reisonderbreking.  Ze moet binnen de 5 dagen na boeking van de reis worden afgesloten.

  prijs: 5.5 % van de totale reissom (minimum 20 euro/polis)

  algemene voorwaarden annulatieverzekering

 2. annulering en bijstandsverzekering 
  Deze verzekering dekt zowel de annuleringskosten als kosten voor een eventuele repatriëring vanuit de vakantieplaats.
  De prijs is afhankelijk van het aantal personen en de totale reissom.
  Vraag gerust een vrijblijvende prijsberekening.

 3. bijstandsverzekering
  Deze verzekering komt tussen bij medische kosten in het buitenland en zorgt voor een eventuele repatriëring.De prijs is afhankelijk van de reistijd en aantal personen.

  algemene voorwaarden reisbijstand

 4. algemeen
  Bij elk verzekeringsdossier komen 5 euro dossierkosten bij. Dit is per dossier, niet per persoon.
 5. jaarpolissen
  Het is eveneens mogelijk om een jaarpolis af te sluiten.  Neem hiervoor contact op met ons kantoor.algemene voorwaarden jaarpolis

Algemene Voorwaarden Creactief vzw - weekends en vakanties

 1. Omvang van de verbintenis : Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract tot reisorganisatie zoals verstaan onder de wet van 16/2/94 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. Onverminderd de bepalingen van het gemeen recht zijn op de contracten tot reisbemiddeling de specifieke bepalingen van bovenvermelde wet van toepassing.
 2. Inschrijving : De inschrijving is definitief na ondertekening van het inschrijvingsformulier of het online inschrijven via de site creactief.be. Na inschrijving, moet er een voorschot betaald worden. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. Wijzigingen : Bij wijziging door de deelnemer worden automatisch eventuele meerkosten voor de activiteit aangerekend. Wijzigingen moeten schriftelijk gebeuren. Hiervoor worden steeds 15 euro kosten aangerekend. Naast de eventuele meerkost van een activiteit.
 4. Prijs : De prijzen die vermeld zijn op creactief.be of in de brochures zijn nettoprijzen. Er kunnen enkel kortingen toegestaan worden wanneer dit schriftelijk door Creactief vzw wordt gemeld. De vermelde prijzen werden berekend op 1/9/23,de organisator kan de prijzen aanpassen indien wettelijke taksen, wisselkoersen of brandstofprijzen veranderen. Indien de totaalprijs met meer dan 10 % stijgt, kan de deelnemer kosteloos annuleren.
 5. Betalingsvoorwaarden : Bij inschrijving zal een voorschot van 30% betaald worden, het resterende bedrag zal betaald worden na ontvangst van de factuur. Bij inschrijving binnen de 4 weken voor vertrek dient de gehele som betaald te worden. Alle facturen, voorschotten en nota’s zijn, in euro, betaalbaar op de zetel van Creactief.
 6. Ontbinding door de organisator : Een stage of vakantie kan worden geannuleerd wanneer het minimumaantal niet bereikt wordt. De reeds gestorte sommen worden terugbetaald, zonder dat de deelnemer echter een schadevergoeding kan eisen. De organisator kan zonder schadevergoeding de contracten ook geheel of gedeeltelijk ontbinden indien zich voor of tijdens de uitvoering van het contract buitengewone omstandigheden voordoen die de organisator bij het sluiten van het contract niet kon kennen en die, had hij ze toen gekend, hem geldige redenen zouden gegeven hebben om het contract niet te sluiten. De organisator betaalt dan de nog niet opgebruikte bedragen terug. De organisator kan de contracten ook annuleren wanneer de leveranciers van de diensten in gebreke blijven. De betaalde bedragen worden terugbetaald.
 7. Annulatie door de deelnemer : vanaf de inschrijving tot 8 weken voor de afreis : 15 % van de totale prijs met een minimum van 25,00 euro.
  Tussen de 8 ste tot 4 de week voor de afreis : 35 % van de totale prijs met een minimum van 75,00 euro.
  Tussen de 4 de en de 2 de week voor de afreis : 65 % van de totale prijs met een minimum van 150,00 euro.
  Minder dan 2 weken voor de afreis : de totale reissom.
  De vergoedingen zullen van rechtswege van het betaalde voorschot worden afgehouden.
  Het is aan te raden om een annulatieverzekering te nemen.
 8. Reisdocumenten : Alle nodige formulieren en gegevens zullen ten laatste een week voor vertrek bij de deelnemer zijn. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de nodige grensdocumenten en officiële papieren.
 9. Klachten: Klachten moeten zo veel mogelijk onmiddellijk worden meegedeeld aan de verantwoordelijke ter plaatse. Klachten kunnen na de levering van de diensten enkel aangetekend of tegen ontvangstbewijs gebeuren en dit tot 2 weken na het einde van de activiteit.
 10. Elke deelnemer kan van op een vakantie naar huis terug worden gezonden indien hij ernstig of regelmatig de gedragscode overtreedt (d.w.z. indien zijn gedrag ontoelaatbaar en/of onverantwoord is). De kosten hiervan zijn volledig ten laste van de deelnemer.
 11. Ook de algemene voorwaarden van de organisatoren waar we mee samenwerken gelden bij onze overeenkomsten.
 12. Jurisdictie : Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.


Algemene Voorwaarden Creactief vzw - dagactiviteiten

 1. Omvang van de verbintenis : Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de daguitstappen, wandelengen en fietstochten van Creactief vzw.
 2. Inschrijving : De inschrijving is definitief na het online inschrijven via de site creactief.be of een inschrijving per mail. . Na inschrijving diets de betaling te gebeuren. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. Prijs : De prijzen die vermeld op creactief.be of in de brochure zijn nettoprijzen. Er kunnen enkel kortingen toegestaan worden wanneer dit schriftelijk door Creactief vzw wordt gemeld. De vermelde prijzen werden berekend op 1/9/23,de organisator kan de prijzen aanpassen indien wettelijke taksen, wisselkoersen of brandstofprijzen veranderen. Indien de totaalprijs met meer dan 10 % stijgt, kan de deelnemer kosteloos annuleren.
 4. Betalingsvoorwaarden :  Alle facturen, voorschotten en nota’s zijn, in euro, betaalbaar op de zetel van Creactief.
 5. Ontbinding door de organisator : Een activiteit kan worden geannuleerd wanneer het minimumaantal niet bereikt wordt. De reeds gestorte sommen worden terugbetaald, zonder dat de deelnemer echter een schadevergoeding kan eisen. De organisator kan zonder schadevergoeding de contracten ook geheel of gedeeltelijk ontbinden indien zich voor of tijdens de uitvoering van het contract buitengewone omstandigheden voordoen die de organisator bij het sluiten van het contract niet kon kennen en die, had hij ze toen gekend, hem geldige redenen zouden gegeven hebben om het contract niet te sluiten. De organisator betaalt dan de nog niet opgebruikte bedragen terug. De organisator kan de contracten ook annuleren wanneer de leveranciers van de diensten in gebreke blijven. De betaalde bedragen worden terugbetaald.
 6. Annulatie door de deelnemer : De kosten voor een annulatie zijn afhankelijk van de annutaiedatum:
  vanaf de inschrijving tot 2 weken voor de afreis : 50 % van de totale prijs.
  Minder dan 2 weken voor de afreis : de totale prijs.
  De vergoedingen zullen van rechtswege van het betaalde bedragen worden afgehouden.
 7. Jurisdictie : Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.Creactief vzw verzekerd tegen financieel onvermogen bij:

Garantiefonds Reizen
Metrologielaan 8
1130 Brussel
info@gfg.be
www.gfg.be

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x