Groepslessen

Bij onze groepslessen werken we niet helemaal op leeftijden, maar wel op verschillende niveau's.
Onze groepslessen zijn ingedeeld in 9 niveaus. Schrijf je je kindje voor de eerste keer in bij onze zwemschool, dan gaan we tijdens een kort testlesje (indelingsles) bekijken in welke niveaugroep je kindje best past.  Zo krijgt elk kind kwaliteitsvolle lessen op basis van zijn of haar niveau.
Een les duurt 30 minuten.  Het juiste uur wanneer de les voor uw kindje start is afhankelijk van de groep waarin uw kindje zwemt.

Afhankelijk van het niveau zijn er tussen de 4 en de 10 kindjes per groep. Hoe hoger het groepsniveau, hoe groter het aantal.

De minimumleeftijd voor groepslessen is 3 jaar.

Lidgeld groepslessen

Je hoeft niet ineens lid te worden voor een heel jaar.
Dat kan bij Creactief zwemmen in 3 keer (gelijklopend met de schooltrimesters). Je kan dus gerust kiezen om in te stappen in september, maar even goed in januari of april.

Na betaling van het lidgeld, krijg je de eerste les aan de kassa een "leskaart".  Deze kaart laat je elke keer aan de kassa afstempelen.

De prijs van het lidgeld hangt af van de lengte van de trimester.

In het lidgeld zit steeds: inkom zwembad, lessen, verzekering en eventueel te behalen brevetjes.

Schrijf je (en betaal je) tijdig in voor een volgende reeks binnen het zelfde sportjaar en dag, dan kan je nog een korting van 10 euro krijgen!

Zwemlessen dinsdag

Locatie: zwembad Kontich

tussen 18.00 en 20.30 uur

reeks 1 - september

indeling nieuwe kindjes12/9/23
1 ste les19/9/23
laatste les19/12/23
geen les op31/10 en 7/11
aantal lessen12
lidgeld105 euro

reeks 2 - januari

indeling nieuwe kindjes12/12/23
1 ste les9/1/24
laatste les26/3/24
geen lessen13/2
aantal lessen11
lidgeld100 euro

reeks 3 - april

indeling nieuwe kindjes26/3/24
1 ste les16/4/24
laatste les18/6/24
geen lessen
aantal lessen10
lidgeld95 euro


Zwemlessen vrijdag

Locatie: zwembad Mortsel

tussen 18 en 20 uur

reeks 1 - september

indeling nieuwe kindjes8/9/23
1 ste les15/9/23
laatste les22/12/23
geen lessen3/11 
aantal lessen14
lidgeld120 euro

reeks 2 - januari

indeling nieuwe kindjes15/12/23
1 ste les12/1/24
laatste les29/3/24
geen lessen16/2
aantal lessen11
lidgeld100 euro

reeks 3 - april

indeling nieuwe kindjes22/3/24
1 ste les19/4/24
laatste les21/9/24
geen lessen10/5
aantal lessen9
lidgeld85 euro


Zwemlessen zondag

Locatie: zwembad Mortsel

tussen 12.00 en 14.00 uur = zondag 1
tussen 14.00 en 16.30 uur = zondag 2

reeks 1 - september  

indeling nieuwe kindjes10/9/23
1 ste les17/9/23
laatste les17/12/23
geen lessen5/11
aantal lessen13
lidgeld115 euro

reeks 2 - januari

indeling nieuwe kindjes17/12/23
1 ste les14/1/24
laatste les24/3/24
geen lessen18/2
aantal lessen10
lidgeld90 euro

reeks 3 - april

indeling nieuwe kindjes24/3/24
1 ste les21/4/24
laatste les16/6/24
geen lessen19/5
aantal lessen8
lidgeld80 euro


Lesdoelen en brevetten

Bij onze “groepslessen” kan je terecht voor waterwennen '(vanaf +/- 3 jaar), leren zwemmen (vanaf +/- 5 jaar) tot zwemtraining voor gevorderden kinderen en jongeren.

De groepslessen volgen een vast programma. We volgen de “leerlijn zwemmen”, uitgewerkt door het Instituut voor Sportbeheer en Baan 4. Deze leerlijn sluit eveneens aan bij de eindtermen van het onderwijs.
Ook de brevetten zijn volgens deze leerlijn opgebouwd.

Bij onze groepslessen werken we niet met leeftijdsgroepen maar zo veel mogelijk met niveaugroepen.

We proberen om alle kinderen in een zo juist mogelijke niveaugroep te zetten. Dit bekijken we op de testles die steeds voor de start van een lessenreeks wordt voorzien.

Er zijn 5 fases in het leerproces.

De nadruk ligt in het begin op veilig bewegen in het water en zelfredzaamheid in het water.
Daarna komen pas de doelen voor het afstandszwemmen.

We hebben de 5 fases verdeeld over de verschillende niveaugroepen.

Fase 1: waterwennen  (niveau 1 en 2)

Dit begint bij het babyzwemmen en loopt tot de kinderen, zonder schrik, vlot in het water kunnen bewegen.

Fase 2: zelfredzaamheid (niveau 3 en 4)

Hier ligt de nadruk op springen, zelfstandig uit het zwembad komen, drijven en zich voortbewegen in het water.
In fase 2 is er ook de overgang van het “klein bad” naar het “groot bad”.

Fase 3: leren zwemmen (niveau 5)

Hier wordt de eerste effectieve zwemslag aangeleerd.
We hebben gekozen om te starten met schoolslag.

Fase 4: verbreden (niveau 6 en 7)

Hier gaan we eerst de schoolslag verbeteren en meer afstand leren zwemmen.  De zwemmers leren hier ook andere zwemslagen en vaardigheden in het zwembad.

Fase 5: verdiepen (niveau 8 en 9)

Hier worden de technieken van de verschillende zwemslagen verfijnd en de uithouding verbeterd.
Ook wordt hier gestart met het reddend zwemmen.

Wat betekenen de groepsnummers?

De verschillende groepen krijgen een groepsnummer die overeenkomt met het niveau.

Hier worden de groepsnummers 10 tot en met 90 gebruikt (niveau1 : groepen 10,  niveau 2 groep 20, ….)

Als er veel kindjes in een zelfde niveau zitten moeten we daar 2 of meer groepen van maken.
Dan gebruiken we “tussennummers”.

Voorbeeld: er zijn 3 groepen van niveau “2” , deze krijgen dan 20, 21 en 22 als groepsnummer.

Als een kindje een lessenreeks in een niveaugroep heeft gedaan maar nog niet volledig klaar is voor een nieuw niveau, dan kan het ook naar een “tussengroep gaan”.

Voorbeeld: je kindje heeft groep 30 gedaan maar niet alle doelen gaan even goed of zijn niet allemaal bereikt, dan kan hij/zij naar groep “35” gaan.

Hier vind je een overzicht van de lesdoelen per niveau

Evaluatie

Van elke zwemmer houden we een evaluatie bij, over de verschillende groepen heen.
Zo hebben we steeds een zicht op het kunnen en de nog te behalen doelen, en deze evaluatie dient ook om de groepsindeling te maken bij een nieuwe reeks.

Hier vind je een voorbeeld van een evaluatiefiche groepslessen.

Brevetten

We werken voor de groepslessen met de brevetten van "Fred Brevet".
Er is geen vast moment om een brevet af te leggen, als een zwemmer klaar is om een brevet te behalen, wordt dit afgenomen.
Het is niet noodzakelijk dat een zwemmer alle brevetten in volgorde aflegt, soms worden er brevetten overgeslagen en kan ineens een hoger niveau behaald worden.
Tussen sommige brevetten zit een groot niveauverschil, daarom kan het soms langer duren om een hoger brevet te behalen.

Hier vind je een overzicht van de mogelijke brevetten.

Richturen groepslessen

Hieronder vind je een richtuur voor de groepslessen.
Deze uren zijn niet vast en kunnen veranderd worden
Indien er bv veel kindjes in een bepaald niveau zijn.

dinsdagkein badgroot bad
18.30 uurniveau 1niveau 4
19.00 uurniveau2niveau 5
19.30 uurniveau 3niveau 6
20.00 uurniveau 3 +niveau 7, 8, 9
vrijdagkein badgroot badgroot bad
18.00 uurniveau 1niveau 4niveau 7
18.30 uurniveau2niveau 5niveau 7+
19.00 uurniveau 3niveau 5+niveau 8
19.30 uurniveau 3 +niveau 6niveau 9
zondagklein badgroot badgroot bad
12.00 uurniveau 1niveau 4niveau 7
12.30 uurniveau 2niveau 5niveau 7+
13.00 uurniveau 3niveau 5+niveau 8
13.30 uurniveau 3+niveau 6niveau 9
14.00 uurniveau 3+niveau 4niveau 7
14.30 uurniveau 3niveau 4 +niveau 7+
15.00 uurniveau 2+niveau 5niveau 8
15.30 uurniveau 2niveau 5+niveau 8+
16.00 uurniveau 1niveau 6niveau 9


Annulatievoorwaarden groepslessen

  • Een gemiste les kan niet worden terugbetaald.
  • annulatie om medische reden: terugbetaling enkel mogelijk bij het missen van meer dan 30% van de cursus (opeenvolgende lessen) en met doktersattest (datum telt), na aftrek van de verzekeringskost en de reeds voorbije lessen. Dit attest moet ten laatste bij de laatste les van de lopende cursus worden bezorgd.
  • andere reden dan medische en/of uren: indien u de reeks of een aantal lessen wil annuleren kan dat mits een annulatiekost van 50%, verzekering (15 euro) en voorbije lessen worden eerst in rekening gebracht.
  • Het juiste startuur wordt bepaald door de groep waar de deelnemer in past en kan nooit een reden tot terugbetaling zijn.
Groepslessen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x